نمایندگی فروش آی سی

نمایندگی فروش آی سی جنگل

آیا می دانید نمایندگی های فروش که آی سی های در ابعاد بزرگ که با نام مستعار جنگل به آن ها داده شده با چه قیمتی باید به مشتریان عرضه نمایند؟

بیشتر بخوانید