فلزات هادی کابل

فلزات هادی برای انتقال جریان در کابل

انواع فلزات هادی برای عبور جریان یا هادی جریان چه خصوصاتی دارند؟ آیا این ترکیب فلزات توانسته است در انتقال انرژی مناسب باشد؟ به چه دلیلی از سیم آلومینیومی در خطوط هوایی استفاده نمی شود؟

بیشتر بخوانید