فروش کابل هوایی

کابل تلفن رویان20 زوج

کابل تلفن رویان۲۰ زوج هوایی قیمت روز

مجموعه آراد کابل، مرکز فروش کابل تلفن رویان۲۰ زوج هوایی به قیمت روز می باشد. کابل تلفن مخابراتی با سایز های متنوع در این مرکز قابل ارائه به مشتریان است. مشخصه فنی کابل تلفن رویان۲۰ زوج هوایی – طوسی کابل JY(ST)Y یا کابل داخل ساختمانی (INDOOR) که در بازار به کابل هوایی یا کابل تلفن […]

بیشتر بخوانید
کابل تلفن 10 زوج طوسی

کابل تلفن ۱۰ زوج طوسی فروش عمده

مجموعه آراد کابل، مرکز فروش عمده کابل تلفن ۱۰ زوج طوسی رویان به قیمت پخش در سایز های متنوع می باشد. از کابل های تلفن می توان به شکل کابل های اولیه و ثانویه در شبکه های تلفن محلی، مخابرات، راه آهن و واحد های صنعتی استفاده کرد. کابل تلفن ۱۰ زوج طوسی رویان JY(ST)Y […]

بیشتر بخوانید