فروش ترایاک

فروش قطعات الکترونیکی ترایاک

ترایاکقطعه‌ای الکترونیکی است که در صورت فعال‌شدن (تریگر) می‌تواند جریان الکتریکی را در هر دو جهت از خود عبور دهد.

بیشتر بخوانید