عایق سیم

نحوه عایق برداری از انواع مختلف سیم ها

نحوه عایق برداری انواع سیم ها چگونه است؟ برای لخت کردن سیم از چه ابزاری می توان استفاده کرد؟ چرا نباید سیم ها را جهت عایق برداری سوزاند یا برید؟ تا چه سطح مقطعی را می توان با سیم لخت کن از سیم برداشت؟

بیشتر بخوانید