سیم و لوله پلاستیکی

شیوه وارد کردن سیم در لوله های فولادی

شیوه وارد کردن سیم ها در داخل لوله به چه صورت است؟ از چه ابزاری برای قرار دادن سیم در لوله استفاده می شود؟ از قرار دادن چه نوع سیمی در داخل لوله باید خوددار ی کنیم؟

بیشتر بخوانید