سیم تک مفتولی

قیمت سیم برق تک مفتولی

سیمهای برق با توجه به شکل و ساختار رسانای به کار رفته در آنها ممکن است قیمت های متفاوتی هم داشته باشند. به همین دلیل معمولا قیمت سیم تک مفتولی در جداول جداگانه ای ارائه می شود.

بیشتر بخوانید