سیم برق مفتولی

مرکز پخش عمده سیم برق مفتولی استاندارد

سیم های برق مفتولی که هادی کلاس یک در ساختمان این کابل ها استفاده شده است به صورت نصب ثابت در تابلو برق ها استفاده می شود و سایز های ۰٫۵ تا این سیم ها در کلاف های ۱۰۰ متری موجود می باشد.  

بیشتر بخوانید