سیم افشان مسی

بهترین سیم افشان مسی

سیم های افشان مسی از بهترین مس بدست آمده کارخانه های پیشرفته ایران برای تولید سیم به صورت افشان استفاده شده است.

بیشتر بخوانید