دستگاه نقطه جوش دستی

فروش دستگاه نقطه جوش دستی ۵ کاوا

مشخصات فنی دستگاه های ۵KVA : برق ورودی و یا تغذیه ی اکثر این دستگاه ها ۲۲۰ ولت تکفاز برق شهری با فرکانس ۵۰/۶۰ هزتر میباشد.

بیشتر بخوانید

تولید انواع دستگاه نقطه جوش دستی

دستگاه نقطه جوش دستی چه کاربردی دارد؟ تولید انواع این دستگاه نقطه جوش صورت گرفته است که می توان برای کار های مختلف از آن استفاده کرد؟

بیشتر بخوانید