دستگاه جوش میلر

فروش انواع دستگاه نقطه جوش میلر

فروش انواع دستگاه نقطه جوش میلر در کشور که یکی از برند های بسیار شناخته می باشد، بسیار موفق بوده است و قابل کار کردن با الکترود های ۲ و ۳ را دارد.

بیشتر بخوانید