دستگاه تستر فیبر نوری

فروش دستگاه تستر فیبر نوریFTB500 OTDR و Fluke DTX1800

مشخصات دستگاه تست OTDR چیست؟ کاربرد OTDR FTB500 کجاست؟ چگونه می توان دستگاه تست فیبرر نوری اصلی را از تقلبی تشخیص داد؟ ویژگی های دستگاه تستر Fluke DTX 1800چیست؟

بیشتر بخوانید