خرید المان الکتریکی

خرید المان الکترونیکی سلف یا سیم پیچ

آیا سلف در مقابل تغییرات جریان الکتریکی از خود مقاومت نشان می دهد؟ مشخصه ی هر سلف را با اندوکتانس می شناسند؟

بیشتر بخوانید