خریدار کمپرسور باد

خریدار انواع کمپرسور باد فشار قوی

در بعضی از صنایع مانند تولید بطری های آب معدنی ، به هوایی با فشار حدود ۳۰ الی ۴۰ BAR مورد نیاز است به همین علت استفاده از کمپرسور باد های فشار قوی مورد نیاز است.

بیشتر بخوانید