صادرات قطعات الکترونیکی در مشهد

قطعات الکترونیکی که در شهر مشهد تولید میشود به چه کشور هایی صادر میگردد؟ صادرات قطعات الکترونیکی در مشهد چگونه است؟
در شهر مشهد شرکت های زیادی وجود دارند که مشغول به تولید قطعات اکترونیکی با کیفیت هستند.این قطعات الکترونیکی با کیفیت که بیش از تقاضای بازار مشهد و ایران تولید میشود به کشور های همسایه نظیر پاکستان، ترکمنستان و ارمنستان صادر میشود. این قطعات را میتوان از طریق اینترنت هم خریداری نمود.

0

دیدگاهتان را بنویسید