فروش عمده کانکتور فیبر نوری

چه نیازی به تمیز نگه داشتن فیبر نوری داریم؟ چند نوع آلاینده روی کانکتورهای فیبر نوری وجود دارد؟ راهکارهای تمیز کردن فیبر نوری کدامند؟
نیازی به گفتن نیست که تمیز نگه داشتن کانکتور فیبر نوری برای عملکرد بالای دستگاه های نوری ضروری است. اگر فِرول آسیب ببیند یا بشکند، کل کانکتور بلااستفاده می شود. از اینرو، محافظت از فرولِ کانکتور در برابر آلودگی احتمالی بسیار ضروری است.  باید تمیز کردن فیبر نوری را به عنوان یک کار روتین برای جلوگیری از افتِ اضافی جدی گرفت.
سطح انتهایی فیبر دارای سه ناحیه است: فِرول، پوشش محافظ و هسته. بمحض اینکه این قسمت ها عاری از آلودگی شوند، تمیز کردن فیبر نوری کامل شده است. آلاینده های مختلف نیازمند راهکارهای مختلفِ تمیز کردن است. 
چند نوع آلاینده روی کانکتورهای فیبر نوری وجود دارد؟
بطور کلی، سه نوع آلاینده وجود دارد. متدوال ترین این آلاینده ها گرد و غبار و روغن ها هستند. تمیز کردن این آلاینده ها بشرط استفاده از روش صحیح بسیار راحت است. هر چند مواردی نظیر خراشیدگی، بریدگی، شکستگی، فرورفتگی و سوراخ ممکن است موجب خرابی دائمی در سطح انتهایی فیبر شود، در نتیجه کانکتوری جدید برای تعویض مورد نیاز است. روغن روی انگشت هایتان موجب خرابی قابل توجهی در فیبر می شود که براحتی با استفاده از فایبر اسکوپ دیده می شود. بعلاوه، هنگام نصب یا حذف یک فیبر، بار ساکن کوچک روی انتهای فیبر، ذرات گرد و غبار در هوا را جذب می کند. از اینرو، گذاشتن درپوش های فیبر در صورت عدم استفاده از کابل اقدام احتیاطی خوبی محسوب می شود.
اگر کانکتور کثیف شده باشد، دیگر استفاده از درپوش کافی نیست. برای از بین بردن آلاینده ها روش های درست می بایست اعمال شود. برخی از روش های متدوال تمیز کردن :
• تمیز کردن به صورت خشک : هیچ حلالی در این روش استفاده نمی شود. کل فرایند در شرایطی خشک انجام می پذیرد.
• تمیز کردن به صورت مرطوب : برای این روش حلال مورد نیاز است. ایزوپروپیل الکل رایج ترین حلال است.
• تمیز کردن بدون ماده ی ساینده : در این روش از هیچ ماده ی ساینده برای تماس با سطح انتهایی کانکتور استفاده نمی شود.
• تمیز کردن با ماده ی ساینده : در این روش از ابزارهای ساینده مثل دستمال های بدون پُرز استفاده می شود.

0

دیدگاهتان را بنویسید