فروشگاه فیبر نوری سیستم مخابراتی

عملکرد سیستم های مخابراتی چگونه است؟ انواع سیگنال های مخابراتی کدامند؟ اهداف اصلی مخابرات چیست؟ رسانه هدایت پذیر و ناپذیر کدامند؟ فیبر نوری در کدام رسانه قرار دارد؟
در سیستم های مخابراتی هدف فرستادن اطلاعات از یک نقطه به نقطه ای دیگر است. اطلاعات معمولاً بصورت سیگنال های الکترونیکی وارد “فرستنده” می شوند، با روش های مختلف به “گیرنده” انتقال پیدا می کنند، سپس دوباره به سیگنال های الکترونیکی حامل اطلاعات فرستاده شده تبدیل می گردند. مدیوم های (محیط های، کانال های، رسانه های) انتقال سیگنال ها از فرستنده به گیرنده شامل سیم مسی (زوج سیم، کابل هم محور)، امواج رادیویی (بی سیم)، موجبرها و فیبر نوری می شوند.
سیگنال ها و سیستم های مخابراتی به دو نوع تقسیم می شوند: آنالوگ و دیجیتال. سیگناهای آنالوگ دارای مقادیر پیوسته در زمان های پیوسته هستند، در حالی که سیگنال های دیجیتال فقط در زمان های معینی (samples) دارای مقادیر گسسته (مثلاً ۰ یا ۱) هستند. رادیوهای AM و FM و تلفن های شهری نمومه هایی از سیستم های مخابراتی آنالوگ هستند. مودم های کامپیوتر، تلفن های همراه جدید و بسیاری از دستگاه های جدید دیگر مخابراتی با سیگنال های دیجیتال کار می کنند.
اهداف اصلی مخابرات عبارتند از فرستادن اطلاعات با بالاترین سرعت ممکن (برای سیستم های دیجیتال)، پایین ترین آمار خطا، و کمترین میزان مصرف از منابع ( انرژی و پهنای باند). لایه فیزیکی پایین ترین لایه در مدل مرجع ارتباط سامانه های باز (OSI) می باشد. این لایه وظیفه انتقال بیت ها از طریق کانال مخابراتی را عهده دار می شود. مسائل طراحی در این لایه عمدتاً از نوع فیزیکی، الکتریکی، تایمینگ، رسانه فیزیکی انتقال است. در این لایه باید نقش عوامل طبیعی نیز در نظر گرفته شود. در اینجا بیشتر درباره نحوه انتقال فیزیکی اطلاعات بحث می گردد. این رسانه ها را می توان در دو دسته تقسیم بندی نمود:
رسانه های هدایت پذیر: سیم مسی و فیبر نوری
رسانه های هدایت ناپذیر: بی سیم، امواج رادیویی زمینی و ماهواره 
رسانه های فیزیکی مختلف با توجه پارامترهای پهنای باند٬ تأخیر انتشار، سهولت نصب و نگهداری مقایسه می گردند.

0

دیدگاهتان را بنویسید