شیوه وارد کردن سیم در لوله های فولادی

شیوه وارد کردن سیم ها در داخل لوله به چه صورت است؟ از چه ابزاری برای قرار دادن سیم در لوله استفاده می شود؟ از قرار دادن چه نوع سیمی در داخل لوله باید خوددار ی کنیم؟
پس از تکمیل کردن لوله گذاری برای نصب سیم ها در لوله فلزی و پلاستیکی باید شروع به کار گذاشتن سیم در داخل لوله ها شویم که این کار باید به صورتی باشد که اگر چند سیم با هم در داخل یک لوله هستند باید همزمان کشیده شوند.
ابتدا باید سیم فلزی مخصوص را در داخل یک لوله پلاستیکی قرار داد و سرسیمی که باید در لوله قرار گیرد را به آن محکم وصل کنیم و آن را می کشیم تا سیم در داخل لوله قرار گیرد.
 در این وضعیت باید توجه داشت که سیم های بریده شده یا تعمیری را به داخل لوله هر چند خوب هم ترمیم شده باشند نباید وارد کنیم.
برای راحتی قرارگرفتن سیم در لوله ها چه فلزی و چه پلاستیکی می توانید از گریس هم استفاده شود

0

دیدگاهتان را بنویسید