هفت روش مهم شناسایی سیم و کابل مرغوب

سیم یا کابلی که دارای این هفت ویژگی است را از ما بخواهید.با استفاده از بازار سیم و کابل ایران این امر دست یافتنی شده است. 
شناسایی سیم و کابل از نظر ظاهری کار بسیار پیچیده ای نیست فقط باید دقت شود که این روش های شناسایی در آن سیم و یا کابل دیده می شود یاخیر. در این جا به این روش ها دقت کنید:
سطح بیرونی کابل باید صاف باشد و بدون ناهمواری و برچستگی باشد
قطر زیاد عایق نشانه خوب بودن سیم و یا کابل نیست چون در این مورد احتمال تقلب است.
با یک برش ساده به وسیله وسیله تیزی مشخص می شود که آیا هادی در مرکز عایق قرار دارد یا خیر
ضخامت کا غلاف باید در اطراف هادی یکسان باشد.
عایق سیم یا کابل به راحتی و بدون به زحمت افتادن جدا شود.
در کابل ها باید جدا سازی سیم ها از هم به آسانی باشد.
مس انتخاب شده برای سیم یا کابل مرغوب نرم و بدون زبری و کاملا صیقلی باشد.

0

دیدگاهتان را بنویسید