آراد برندینگ
خانه / کابل / کارخانه تولید کابل افشان متراکم شده

کارخانه تولید کابل افشان متراکم شده

کارخانه های زیادی در ایران در زمینه تولید انواع کابل ها به ویژه کابل افشان متراکم شده، فعالیت گسترده ای دارند که با توجه به امکانات آزمایشگاهی که دارند آن را با کیفیت بسیار خوب به مشتریان ارائه می دهند.

کابل های افشان
نوعی از کابل هاست که بین افشان هم مرکز و کابل های فشرده قرار می گیرد. در کابل هایی که دارای هادی های افشان هم مرکز هستند همه رشته ها به صورت گرد می باشند و فضای خالی بین سیم ها وجود دارد.
در یک کابل افشان متراکم شده، رشته ها پس از تابیده شدن توسط یک قالب کشیده می شوند تا بدین وسیله فضای بین رشته ها محدود شود. این رشته ها قبل از اینکه باهم در یک هادی صیقلی قرار داده شده باشند به شکل ذوزنقه ای بوده اند به طوری که هیچ حفره ای بین سطح آن مشاهده نمی شود. در نتیجه قطر خارجی آن به دلیل فشرده شدن کمتر از حد معمول می باشد.<

مطلب پیشنهادی

انتخاب کابل برق فشار ضعیف

مسی یا آلومینیومی، زمینی یا هوایی، معمولی یا مسلح کدام کابل برق فشار ضعیف انتخاب مناسب برای پروژه ماست؟

دیدگاهتان را بنویسید

آراد برندینگ